Om foredragene

Vi Bygger Bergen vil i 2018 ha fokus på digitalisering i byggebransjen. Bransjen er kommet dithen at de som tar i bruk digitale verktøy vil ligge et steg foran sine konkurrenter. Byggebransjen må bli raskere, enklere og grønnere. Det grønne skiftet setter i stadig større grad krav til at nye prosjekter må vektlegge miljømessige kvaliteter i tillegg til brukerkomfort og god byggeteknisk standard. Konferansen retter seg mot et profesjonelt publikum som kontinuerlig er avhengig av å holde seg oppdatert på endringer og nyheter i bransjen. Målgruppen er byggmestere, entreprenører og tilstøtende aktører i proffmarkedet.

Vil bygge Byarena i verdensklasse

Hvem: Nancy Jøssang, Daglig leder/sivilarkitekt, Opus
Når: Torsdag 6. september kl. 14.00

Trioen bak planene om en ny Byarena i Bergen legger listen høyt. Sammen vil de bygge en Byarena i verdensklasse

– Dette er et av de viktigste byutviklingsprosjektene i Bergen noen gang. Bygarasjen har vært en politisk verkebyll i flere tiår, men dette prosjektet byr på en unik mulighet til å forvandle og løfte en hel bydel, samt løfte idretts- og kulturlivet i Bergen, sier Nancy Jøssang i Opus. 


Jøssang er prosjektleder for mulighetsstudien som ser på hvordan Bygarasjen og trekanttomten kan utvikles fra å være et område med dårlige bykvaliteter til en levende og pulserende del av byen. Prosjektet inkluderer Byarena, men også en rekke leiligheter og et hotell. 

Bak prosjektet står trioen, Olav Thon, EGD Property og Rexir. Gamechangeren for prosjektet er at Thon-systemet etter initiativ fra EGD Property og Rexir sa seg villige til å se på alternativ bruk av Bygarasjen. Det betyr i praksis at Thon sa ja til å være med på å rive deler av Bygarasjen. Sammen har de tre etablert prosjektselskapet Nygårdstangen utvikling AS. 
– Planene følger opp byrådets ambisiøse planer for Nygårdstangen. Dette er en gruppering som ønsker å bidra til byutvikling i Bergen sentrum og transformasjon av Nygårdstangen, sier Jøssang.

Opus leder prosjektet, men danske 3XN og GXN, samt britiske Arup er også med i prosjektgruppen. Alle selskapene er ledende på sine områder. – Vi har hentet inn tung kompetanse. Dette blir et prosjekt i verdensklasse.

Kommunen vil være testlab for ny teknologi

Hvem: Dag Inge Ulstein, Byråd for finans, innovasjon og eiendom
Når: Torsdag 6. september kl. 10.00

Bergen kommune ønsker å være en motor for digitalisering av bygg- og eiendomsbransjen. 

– Derfor har vi sagt oss positive til å fungere som en testlab for ny teknologi.  Dette har vi allerede gjort ved flere anledninger og vi vil være positive til slike initiativ senere også, sier finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein. 

Ulstein vil også si litt om hvordan kommunen tenker i forhold til teknologi og egen bygningsmasse. – Vi ønsker oss gode og effektive bygg, men vi vil ikke bruker mer av fellesskapets ressurser på dette enn det vi faktisk trenger. Ved å ta i brukt ny teknologi kan vi få en mer effektiv forvaltning og bruk av den bygningsmassen vi har. Her ligger det enorme muligheter, sier Ulstein. 

Hva og hvem skal robotene erstatte? 

Hvem: Halvor Gregusson, Daglig leder / CEO, nLink AS
Når: Fredag 7. september kl. 14.30

Digitalisering og robotisering vil i økende grad få sitt innpass på byggeplassen, men hvilken rolle skal de egentlig ha. 

– Vi mener at byggebransjen burde endre tilnærming til bruken av roboter. De fleste tenker nemlig at roboten skal erstatte dagens funksjoner og roller, men poenget er at robotene kan legge til rette for helt nye og bedre måter å gjøre ting på, sier Halvor Gregusson i selskapet nLink. 

De har utviklet en borerobot og i denne prosessen har de lært mye om hvilke utfordringer bransjen har i forhold til å omfavne digitale prosesser. 

Han trekker frem forutsigbarhet og nøyaktighet som noen av de store fordelene til robotene. – En robot kan for eksempel jobbe mye tettere opp mot en BIM-fil enn det et menneske klarer. Man kan dermed redusere feilgraden betydelig, sier Gregusson. 

En grønn fremtid trenger også seniorene

Hvem: Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør stab, Veidekke
Når: Torsdag 6. september kl. 13.30

Unge mennesker med sekken full av nye, smarte ideer blir ofte sett på som bærerne av en grønn fremtid. Men Hege Schøyen Dillner i Veidekke slår nå et slag også for seniorene. 

– Det er i dette kryssningsfeltet mellom lang erfaring og nye ideer at de virkelig gode prosjektene blir skapt. Vi må derfor ta vare på den enorme kompetansen til de mange seniorene, samtidig som vi klarer å stimulere til nyskaping og innovasjon, sier Dillner. 

Dillner er konserndirektør stab i Veidekke, landets største entreprenørselskap. Hun er opptatt av å bygge broer, ikke murer, når det kommer til kompetanse og kompetanseoverføring. 

Byggebransjen står nå midt i et grønt skiftet. – Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring. Vår bransje har derfor stor innvirkning, mener Dillner, og legger til at nøkkelen til en bærekraftig utvikling fremover er å ivareta hensynet til klima og miljø, men like viktig er gode arbeidsforhold, sikkerhet, seriøsitet, kompetanse, kvalitet og lønnsomhet. 

Nå inntar 3D-modellene byggeplassene

Hvem: Eirik Oen Lie, Partner og BIM-ansvarlig, Origo Arkitekgruppe AS
Når: Fredag 7. september kl. 13.30

Byggingen av nytt barne- og ungdomssykehus ved Haukeland universitetssykehus er i gang. LAB Entreprenør tar sammen med Origo arkitektgruppe i bruk 3D-modellering for økt samhandling og for å sikre kirurgisk presisjon under byggingen. 

– Arkitekter har brukt 3D-modellering under prosjekteringen av slike bygg i flere år, men det som er nytt her er at 3D-modellene også tas inn på selve byggeplassen, sier Eirik Oen Lie hos Origo Arkitektgruppe

Det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland er på cirka 55.000 kvadratmeter og dermed et av de største byggeprosjektene i Bergen om dagen. Det er LAB som er entreprenør, men de får hjelp av Origo arkitektgruppe til å håndtere digital samhandling og BIM-koordinering. 

Ved å 3D-modellere bygget kan håndverkerne få bedre kontroll over prosjektet. De kan for eksempel ta med seg en iPad inn i bygget, gå til stedet hvor de skal utføre et arbeid, og se nøyaktig hva som skal gjøres. Når jobben er gjort kan de kvittere dette ut, slik at alle som er involvert i prosjektet til enhver tid kan sjekke hva som er gjort. Dette skal bidra til bedre samhandling mellom de ulike fagene. 

– Ambisjonen er at dette skal bidra til å effektivisere byggeprosessen, samtidig som vi får redusert antallet feil i prosjektet, sier Oen Lie.

Doblet fortjenesten med nytt samhandlingsverktøy

Hvem: Jon-Olav E Sigvartsen, JOS-BYGG AS / Norgeshus
Når: Torsdag 6. september kl. 13.30

En dobling av marginene og en syvdobling av omsetningen er resultatet etter at det Norgeshus-tilknyttede selskapet Jos-Bygg AS utviklet et nytt verktøy for samhandling mellom byggeplass, kontor og kunde.  

– I 2012 startet vi sammen med Norgeshus utviklingen av et system som kunne forbedre dialogen mellom byggeplass, kontor og kunde. Det handler i bunn og grunn om god prosjektstyring, sier styreleder og eier av selskapet Jos-Bygg, Jon Olav Sigvartsen. 

I 2012 satte selskapet, sammen med Norgeshus-kjeden, i gang et digitalt prosjekt hvor målet var å utvikle en løsning som gjorde samhandlingen mellom de involverte i et byggeprosjekt bedre. Da de gikk i gang med utviklingsarbeidet hadde de en årlig fortjeneste på rundt syv prosent.

– I løpet av noen år har vi klart å øke fortjenesten til 14-15 prosent. Vi har med andre ord doblet fortjenesten vår, noe som først og fremst handler om kostnadsbesparelser i prosjektene. Vi drifter prosjektene på en måte som gjør oss mer effektive. Helt konkret handler det blant annet om at prosjektlederne slipper å besøke byggeplassene i like stor grad. Mye mer blir gjort fra kontoret, noe som er veldig tidsbesparende, sier Sigvartsen. 

Selskapet har i dag en omsetning på vel 130 millioner kroner og et resultat på 18,4 millioner før skatt.  Etter at de fikk på plass den nye samhandlingsløsningen har de også syvdoblet selskapets omsetning.