FAGLIG PROGRAM

Messens faglige program er under utarbeidelse. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har forslag til foredragsholdere eller emner du ønsker belyst i fagprogrammet på Vi Bygger Bergen i 2020.

KONTAKT OSS